Quant a l’autor

Sobre la meva trajectòria acadèmica i sociopolítica

Vaig néixer l’any 1943, en el barri de Sant Antoni de Barcelona, en el si d’una família catalanista i republicana.

Sóc doctor enginyer industrial, llicenciat en Informàtica i catedràtic emèrit de la UPC, on vaig ser professor a temps complet des del 1978 fins a l’edat de jubilació forçosa, després d’haver treballat en empreses d’enginyeria i consultoria, a l’administració local i  com a professor no numerari a la UAB i a la mateixa UPC. En aquesta universitat vaig exercir diversos càrrecs de representació i direcció, inclòs el de vicerector. En el curs d’aquesta llarga activitat professional i acadèmica he publicat nombrosos llibres i articles en l’àmbit de l’enginyeria d’organització, especialment sobre l’aplicació de models matemàtics a problemes de disseny i gestió de les cadenes de subministrament.

Des de fa uns seixanta anys, quan era estudiant universitari, he militat en organitzacions polítiques d’esquerres (AUE, PSUC, IC, EUiA, EUCat) en les quals he tingut responsabilitats diverses. En el marc d’aquesta activitat política, o en paral·lel amb ella, he contribuït, amb significació diversa i entre altres iniciatives culturals o polítiques, a la fundació del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, l’editorial Icaria, el Centre de Treball i Documentació, el Sindicat d’Ensenyament de CCOO a la universitat, el Foment d’Estudis i Debats Comunistes, l’associació UΠC i l’Observatori del Sistema Universitari,  del qual soc soci actiu. També col·laboro amb el Seminari Ítaca d’Educació Crítica i l’Associació Catalana d’Investigacions Marxistes.

Fora de l’àmbit acadèmic, soc autor de treballs i articles en revistes o diaris com ara Triunfo, Treball, Nous Horitzons, El Viejo Topo, Mientras Tanto, La Vanguardia, El País, El Periódico, SinPermiso i Alternativas Económicas, o en el blog Universídad.  Darrerament, m’he centrat en temes de política universitària, en defensa crítica de la universitat pública i contra la seva mercantilització i la devaluació del coneixement. En aquesta línia soc coautor de diversos informes publicats per l’Observatori del Sistema Universitari i del llibre El menosprecio del conocimiento (Icaria, 2021).

25/01/2022